A Trükkös Békák foglalkozásokon több képességterületet is javítunk.
Ezen képességterületek közül hármat említve; javítjuk a gyermekek érzelmi, értelmi és motoros képességeinek fejlődését.
Hogy ez pontosan mit is jelent?
🐸 Érzelmi képességek:
Pl. Érzelmek érzékelése, tudatosítása, megértése, pozitív és negatív érzelmek elkülönítése.
Minden olyan tevékenység végzésekor (akár az iskolában is), amelyek során érzelmi hatások érik a gyermeket, ezen képességekre szüksége van saját lelki egészségének megóvása érdekében.
🐸 Értelmi képességek:
Pl. Logikai, nyelvi, téri-vizuális intelligencia, gondolkodás, emlékezet – memória fejlődésének segítése.
Ezek azon képességek, amelyekre az iskolában is szükségük van, különböző tanórákon.
🐸 Motoros képességek:
Pl. Testi-kinesztetikai intelligencia, finommotorika, nagymozgások formálása.
Vagyis, minden olyan képesség, amely a mozgással összefüggésbe hozható. Ezek szintén megjelennek az iskolában, több tanórán is.